Książki, pisarze, gazety. Żydowskie życie literackie w Warszawie w latach 1918–1942

 

W dwudziestoleciu międzywojennym Warszawa stała się jednym z najważniejszych ośrodków żydowskiego życia literackiego zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Tworzyli go coraz liczniej sprowadzający się do miasta pisarze, dziennikarze, wydawcy, artyści i działacze kulturalni, którzy nie tylko rozwijali twórczość we wszystkich trzech językach lokalnej społeczności żydowskiej: w jidysz, po hebrajsku i po polsku, ale także zabierali głos w sprawach dla niej najistotniejszych. Sercem tej różnorodnej działalności był Literatn-Farajn, Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich z siedzibą przy Tłomackiem 13 – we wspomnieniach opisany barwnie m.in. przez Isaaca Bashevisa Singera i Zusmana Segałowicza. Książka odkrywa przed polskim czytelnikiem mało znany świat żydowskiej literatury i prasy, jakże ważny dla uzyskania pełnego obrazu bogatej kultury Żydów istniejącej w Polsce do czasu Zagłady.

 

Nathan Cohen jest profesorem w katedrze Studiów Jidyszystycznych Uniwersytetu Bar-Ilana w Izraelu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół historii kultury Żydów Europy Środkowo-Wschodniej w wieku XIX i XX oraz dwudziestowiecznej literatury jidysz. Jest jednym z ostatnich uczniów profesora Chonego Shmeruka, wybitnego znawcy kultury żydowskiej i historii polskich Żydów.

 

Publikacja Książki, pisarze, gazety otworzy cykl JIDYSZLAND, przygotowywany przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma i Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych. W cyklu wydawane będą zarówno opracowania prezentujące wyniki najnowszych badań naukowych dotyczących literatury w języku jidysz, jak i tłumaczenia ważnych i często nieznanych polskiemu czytelnikowi dzieł mieszczących się w tym nurcie.

 

Przekład książki sfinansowany ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach subsydium profesorskiego dla prof. Moniki Adamczyk-Garbowskiej

Planowana premiera: październik 2020 r.zih-pisarze_gazety-okladka-front-200618_COMP.jpg
Autor: Nathan Cohen
Wydawnictwo: Żydowski Instytut Historyczny, Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych
Isbn: ''