List warszawskiej społeczności żydowskiej z poparciem dla Białorusinów

03.09.2020
Autor: Żydowski Instytut Historyczny
„Wierzymy, że przebudzony do wolności naród białoruski będzie solidarnie i wytrwale walczył o swoje marzenia i nadzieje, aż do ich pełnego spełnienia” — napisali w liście do Białorusinów przedstawiciele warszawskiej społeczności żydowskiej.
main_gmach_zih.jpg

Warszawa, 2 września 2020 roku

 

Drodzy Białorusini,

 

_en_gwz-logo-pl.png

 

Warszawska społeczność żydowska solidaryzuje się z Wami i popiera pokojową walkę narodu białoruskiego o wolność, godność i demokrację. Utożsamiamy się z Waszym wielkim pragnieniem życia w wolnym kraju, w którym demokratyczna władza respektuje prawa człowieka i szanuje jego poglądy. Jesteśmy wszyscy zjednoczeni w podziwie dla Waszej odwagi, poczucia wspólnoty, miłości wolności i ojczyzny.

 

Wiemy, że przeżywacie teraz piękne, ale i dramatyczne chwile, wobec których nie możemy i nie chcemy być obojętni. Dlatego potępiamy przemoc wobec protestujących i wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych podczas wieców i marszów w całej Białorusi.

 

Wierzymy, że przebudzony do wolności naród białoruski będzie solidarnie i wytrwale walczył o swoje marzenia i nadzieje, aż do ich pełnego spełnienia. Nie poddawajcie się! Jesteśmy w tym z Wami!

 

Lesław Piszewski

Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

 

Rabin Michael Schudrich

Naczelny Rabin Polski

 

Marian Kalwary

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

 

Aleksandra Leliwa-Kopystyńska

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce

 

Alina Joanna Świdowska

Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Drugie Pokolenie–Potomkowie Ocalałych z Holokaustu

 

dr Sergiusz Kowalski

Prezes Żydowskiego Stowarzyszenia B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Gołda Tencer

Fundacja Shalom

 

Agata Rakowiecka

Dyrektorka Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa

 

dr Grażyna Pawlak

Dyrektor Zarządu Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra

 

Piotr Wiślicki

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

 

prof. dr hab. Paweł Śpiewak

Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego

 

dr Sebastian Rejak

Acting Director AJC Central Europe

 

dr Anna Stupnicka-Bando

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.