Rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu im. Majera Bałabana

16.09.2020
Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Od pierwszej edycji organizowanego przez ŻIH konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu minęło ponad 27 lat. Co dwa lata spośród kilkudziesięciu młodych naukowców wyłaniamy autorów sześciu najlepszych prac dyplomowych. Nazwiska wielu z nich są dziś dobrze znane i wysoko cenione w świecie nauki, nie tylko w Polsce.
bałaban.png

Na tegoroczną edycję nadesłano dużą liczbę prac o wysokim i wyrównanym poziomie. Przy ocenie brano pod uwagę merytoryczną wartość pracy, nowatorstwo w ujęciu tematu oraz dobór i wykorzystanie źródeł.

Jury IX Konkursu pod przewodnictwem prof. Andrzeja Żbikowskiego przyznało 6 nagród, w tym pierwszą ex aequo w kategorii prac doktorskich. Postanowiono także przyznać 6 równorzędnych wyróżnień w kategorii prac doktorskich i 3 równorzędne wyróżnienia w kategorii prac magisterskich. W tym roku również Ambasada Izraela nagrodziła jedną z Autorek nagrodą specjalną.

 

W KATEGORII NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE

I NAGRODA:

mgr Krzysztof Bielawski (Uniwersytet Warszawski) za pracę Destrukcja cmentarzy żydowskich na terenach obecnej Polski po 1933 roku

II NAGRODA:

mgr Joanna Zych (Akademia Sztuki Wojennej) za pracę Zbrojne organizacje ruchu syjonistycznego przed 1948 r. – analiza porównawcza

III NAGRODA:

mgr Katarzyna Kiejrys (Uniwersytet Warszawski) za pracę Old Sentiments in the New World. Patterns of American Antisemitism from the Colonial Times through the Nineteenth Century

WYRÓŻNIENIA:

mgr Dominika Jasińska (Uniwersytet Jagielloński) za pracę „Manchester Północy”. Żydowscy notable przemysłowi Białegostoku w XIX i początkach XX wieku

mgr Aleksandra Konior (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Proza łagrowa Kalmana Segala — przekład i analiza

mgr Anna Styczyńska-Marciniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za pracę Kiedy bohaterowie milczą. Losy polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w latach 1944–2017 (na podstawie wybranych przypadków)

 

W KATEGORII NAJLEPSZE PRACE DOKTORSKIE

I NAGRODA EX AEQUO:

Dr Karolina Panz (Uniwersytet Warszawski) za pracę Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej — głosy,obrazy, przybliżenia i oddalenia

dr Mikołaj Smykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za pracę Ekologie Zagłady. Krytyczne studium z antropologii krajobrazu poobozowego na przykładzie Byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem

III NAGRODA:

dr Jan Borowicz (Uniwersytet Warszawski) za pracę Perwersje holokaustowe. Pozycja polskiego świadka

WYRÓŻNIENIA:

dr Maria Antosik-Piela (Uniwersytet Jagielloński) za pracę Tożsamość i ideologia. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu

dr Małgorzata Lipska (Uniwersytet Warszawski) za pracę Dramaty polskie na scenach izraelskich i dramaty izraelskie na scenach polskich w latach 1990–2018

dr Katarzyna Rembacka (IH PAN) za pracę Leonard Borkowicz (1912–1989). Biografia polityczna

dr Karolina Zielińska (Uniwersytet Warszawski) za pracę Development aid to Sub-Saharan Africa countries as an element of Israeli soft power

dr Piotr Słodkowski (Uniwersytet Warszawski i Akademia Artes Liberales) za pracę Modernizm, zaangażowanie, tożsamość. Przypadek Henryka Strenga / Marka Włodarskiego

dr Rafał Zawisza (Uniwersytet Warszawski) za pracę Cryptotheological Defence of the Secular: Hannah Arendt’s Anthropology and the Secularisation Thesis

NAGRODA SPECJALNA AMBASADY IZRAELA:

dr Karolina Zielińska (Uniwersytet Warszawski) za pracę Development aid to Sub-Saharan Africa countries as an element of Israeli soft power

Autorom wszystkich nadesłanych prac składamy serdeczne podziękowania za udział w konkursie.

Laureatom gratulujemy nagród i wyróżnień!

 

O patronie konkursu

Urodzony we Lwowie w 1877 roku Majer Bałaban jako pierwszy zastosował nowoczesne metody naukowe do badań nad dziejami polskiego żydostwa, czym przyczynił się do wielkiego postępu historiografii polskich Żydów. Uważał, czemu dawał wyraz w swoich książkach i artykułach, że społeczność polskich Żydów należała do najważniejszych i najbardziej twórczych w dziejach żydostwa na całym świecie. Jego prace o Żydach lwowskich, krakowskich i lubelskich stanowią po dziś dzień istotne kompendia wiedzy na ten temat. Podkreślał znaczenie badań historii polsko-żydowskiej – zarówno jako integralnej części powszechnych dziejów Żydów, jak i kluczowego składnika historii Polski.

W czasie I wojny światowej służył jako rabin wojskowy w Lublinie. W okresie międzywojennym uczył, kierował Seminarium Rabinicznym w Warszawie, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Nauk Judaistycznych, którego tradycje pielęgnuje do dziś mieszczący się w jego dawnym gmachu Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Nawet podczas okupacji hitlerowskiej, uwięziony w warszawskim getcie, Bałaban nie zaprzestał pracy naukowej. Zmarł na przełomie 1942 i 1943 roku.

Patronat Honorowy sekretarza stanu Jarosława Sellina w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Patronem konkursu jest Ambasada Izraela w Warszawie.

 

Patronem konkursu jest Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk PAN.